Copywritingissa hyödynnetään monia psykologisia seikkoja sekä tietoa siitä, miten ihminen toimii. Tästäkin syystä copywritingia kutsutaan joskus jopa ihmisten manipuloimiseksi. Kerromme tässä artikkelissa muutaman ihmisen käyttäytymiseen liittyvän seikan, joita copywriterit hyödyntävät.

Ihmiset ovat nautintohakuisia ja haluavat vältellä kipua

Ensimmäinen psykologinen tieto ihmisen käyttäytymisestä, jota myös copywriterit hyödyntävät työssään, on se, että ihmiset ovat nautintohakuisia. Tämän lisäksi he pyrkivät välttelemään kipua. Ihmiset pyrkivät saavuttamaan onnellisuuden. Jotta laji selviytyisi, on pyrkiminen pois kivusta erittän tärkeää. Se on jopa olennaista. Tästä syystä tämä on vielä nykyaikanakin tärkeä motivaatiotekijä, velloohan ihmiskunta kärsimyksessä.

Uhkailu ei kannata

Uhkailu ei kannata pyrittäessä lisäämään asiakkaiden ostohaluja, mutta tästä huolimatta suoraan puhuminen on hyve. On tärkeää tuoda esiin ne seuraamukset, joita voi aiheutua, ellei olemassa olevia ongelmia korjata – ja ellei tätä tehdä niin pian kuin mahdollista. Päätöksenteon lykkääminen ei ole useinkaan järkevää, mikä copywriterin kannattaa tiedostaa. Erityisen vaarallista päätöksenteon lykkääminen on esimerkiksi terveyden ollessa kyseessä. Kepin ja porkkanan sekä kivun ja nautinnon sopiva yhdistelmä tuottaa yleensä parhaan mahdollisen copyn.

Älä aliarvioi otsikon ja sanojen merkitystä

Copyssa erityisen tärkeä on otsikko eikä sen merkitystä tule aliarvioida. Ellei otsikko vetoa asiakkaaseen, on muukin sisältö turhanpäiväistä. Myöskään sanojen merkitystä ei pidä aliarvioida kirjoitettaessa copya. Hyvän copyn sanat herättävät asiakkaissa tunteita ja saavat aikaan toimintaa. Pelkät faktat eivät yleensä saa aikaan samanlaista toimintaa.

Sinuttelu ja me-muoto tehostekeinoina

Vahvuuksista puhuttaessa kannattaa copyssa sinutella asiakasta. Sen sijaan puhuttaessa heikkouksista, kannattaakin siirtyä käyttämään me-muotoa. Tämä saa lukijan tuntemaan olonsa hyväksi hyvistä asioista puhuttaessa. Sen sijaan taas puhuttaessa huonoista asioista me-muotoa käyttäen, ei lukijasta tunnukaan aivan niin huonolta kuin jos samassa tilanteessa käytettäisiin sinuttelua. Tämä vinkki ei päde siinä tapauksessa, jos copywriter pyrkii lisäämään päätöksentekomotivaatiota negatiivisen tunnetilan käyttämisellä. Joustoa siis on suuntaan taikka toiseen – tosin copyn periaatteista joustaminen vaatii usein kirjoituskokemusta.

Välimerkit tehosteina

Myös välimerkkejä kannattaa käyttää runsaasti sekä rohkeasti korostamaan tärkeitä asioita. Osa copywritereista kikkailee myös käyttämällä boldausta, erilaisia fonttikokoja sekä alleviivauksia. Yleensä lyhyet sanat toimivat copyssa pidempiä paremmin. Sama koskee virkkeitä sekä kappaleita.

Mitä ovat bulletit?

Bulletit ovat lyhyitä summauksia tuotteen tai palvelun hyödystä ja niitä voidaan verrata otsikoihin. Bulletti löytyy aina tekstin rungosta. Bullet voi olla esimerkiksi hyötylista. Myös bulletteja kirjoitettaessa on tärkeää huomioida se, että asiakkaat ovat erilaisia ja ovat erilaisia ihmistyyppejä, joihin vetoavat eri asiat eri tavoin.