Kerromme tässä artikkelissa pähkinänkuoressa millaista työtä on kääntäjän työ ja missä sitä voi opiskella. Jos siis kääntäjän työ kiinnostaa sinua, kannattaa jatkaa lukemista.

Missä kääntäjäksi voi opiskella?

Suomessa kääntäjäksi opiskellaan yliopistossa. Esimerkiksi Joensuun yliopistosta löytyy kääntäjälinja. Vaikka erilaiset käännöskoneet kilpailevatkin joissakin tilanteissa ammattikääntäjien kanssa työtehtävistä, ei koneiden harteille voi jättää kovin vaativia käännöksiä, sillä tällaisiin käännöksiin pesiytyy perin helposti melkoisia käännöskukkasia.

Millaisia haasteita kääntäjän työhön liittyy?

Kääntäjän työssä tulee kielen lisäksi hallita myös kulttuuri, jonka kielelle tekstejä käännetään. Esimerkiksi kaikki sanonnat eivät suoraan käännettyinä toimikaan kaikissa maissa ja kulttuureissa. Osa käännöstöistä teetetään huonolla palkalla eikä työpaikkojen löytäminenkään ole aina kovin helppoa.

Osa kääntäjistä perustaa oman yrityksen, mikä toisaalta tuo yrittäjälle entistä enemmän valinnanvapautta, mutta samalla myös entistä enemmän vastuuta. Käännösfirmojen tarjoamat palkat ovat usein huonot, sillä palkat liikkuvat tavallisesti noin 1000-1500 euron kieppeillä, mikä on melkoisen huono palkka korkeasti koulutetulle työntekijälle.

Työssään kääntäjän tulee huomioida myös alansa ammattietiikka, mikä ei nykypäivänä ole aina aivan yksinkertaista. Kääntämiseen liittyvä etiikka sisältää ensinnäkin kääntäjän uskollisuuden lähtötekstille sekä lähtötekstin kirjoittajan tarkoitusperille. Toisaalta se sisältää näkemyksen kääntäjän näkymättömyydestä. Hyvän kääntäjän ei siis tule tehdä itseään näkyväksi, vaan pikemminkin hänen tulee pyrkiä tietyllä tavalla häivyttämään itsensä. Toisaalta osa teoreetikoista myös korostaa kääntämisen tulkinnallista luonnetta sekä sitä, että olisikin oikeastaan eettistä tehdä kääntäjän subjektiivisuus sekä olemassaolo näkyviksi. Tästäkään asiasta ei siis esiinny täydellistä yksimielisyyttä.

On kuitenkin selvää, että jokaisella kääntäjällä on vastuu tuottamastaan tuotteesta heti sen alkuhetkistä lähtien. On myös tärkeää tiedostaa, miksi kääntäjä ryhtyy johonkin tiettyyn käännöstyöhön. Kääntäjän on hyvä tietää, että hän on vastuussa siitä, että tekee käännöspäätöksen, josta seuraa erilaisia seuraamuksia.

Kuinka hinnoittelen käännöstyöni?

Käännöstyön hinnoittelu saattaa tuottaa etenkin aloittelevalle kääntäjälle päänvaivaa. Joissakin työtehtävissä saatetaan käyttää sana- tai rivihintaa tai käytössä voi olla joko sivu- tai tuntitaksa. Olisi suositeltavaa, ettei sanataksasi alittaisi 10 senttiä. Toisaalta osa opiskelijoista tekee käännöstöitä jopa ilmaiseksi, mikä osaltaan johtaa siihen, että osa käännöstöiden toimeksiantajista on hieman nihkeitä maksamaan kääntämisestä asianmukaista korvausta.

Hinnoittelua kannattaa miettiä tarkkaan, ettei tulisi ali- tai ylihinnoitelluksi omaa työtään. Jos hintasi on liian korkea esimerkiksi kokemukseesi nähden, etsii toimeksiantaja tilallesi mielellään jonkun toisen. Jos taas sorrut alihinnoittelemaan työsi, on vaarana, että teet ympäripyöreitä päiviä, muttet ansaitse työmäärään nähden sopivaa palkkaa. Työn hinnoittelu onkin usein melkoista tasapainoilua.