Copywriting on juuri tällä hetkellä markkinoinnin kuuma peruna, joka usein sekoitetaan sisällöntuotantoon eli tekstisisältöjen kirjoittamiseen. Copywriting on kuitenkin jotakin aivan muuta. Ellet vielä tiedä mitä, lue artikkelimme ja ota selvää copywritingin saloista.

Mistä copywritingissa on kyse?

Copywriter pyrkii kanavoimaan asiakkaansa tarpeet ja halut myytävänä olevaan palveluun taikka tuotteeseen. Hyvä copywriter pystyy myymään tuotteen kuin tuotteen, olipa sitten kyse puhuvasta palohälyttimestä taikka muusta uudenlaisesta härpäkkeestä. Hän pyrkii tähän kirjoittamansa tekstin kautta.

Tavoitteena on tietysti saada asiakas haluamaan tuotteen ostamista. Copywriterin tuleekin omata sellaisia kykyjä, joiden avulla hän saa luotua tekstejä, jotka herättävät asiakkaiden ostohalut. Tekstin lähestymistapa on siis aivan erilainen kuin kirjoitettaessa tekstisisältöjä eli harjoitettaessa sisällöntuotantoa. Hyvä copywriter osaa liittää kirjoittamiseen myyntiä sekä ihmisen psykologiaan liittyviä teorioita. Sen sijaan perinteinen sisällöntuotanto keskittyy informatiiviseen ja kertovaan tekstiin. Copyn tarkoituksena on ainoastaan houkutella asiakkaat tekemään halutulla tavalla. Tämä saattaa esimerkiksi tarkoittaa sitä, että copy pyrkii houkuttelemaan asiakkaan ostamaan tietyn tuotteen tai palvelun. Sisällöntuotannon tarkoituksena sen sijaan on tarjota tietoa asiakkaille sekä tuottaa samalla asiakkaille lisäarvoa. Kaiken kaikkiaan copywritingin voidaan sanoa olevan myymistä tekstillä. Esimerkiksi Facebook on otollinen alusta levittää omaa copya.

Vaikka copywriting-termin loppuosa viittaakin kirjoittamiseen, ei copywritingissä ole kyse pelkästä kirjoittamisesta. Työ vaatii nimittäin myös runsaasti taustatyötä, jonka voidaan sanoa olevan jopa 60% copywritingista kirjoittamisen osuuden jäädessä 40%. Copywritingissa erityisen tärkeää on otsikko sekä tekstin alku eli lead, sillä on todettu, että jopa 80% copyn tehosta saadaan aikaan tekstin näillä osa-alueilla. Copywriter kiinnittääkin aivan erityistä huomiota kirjoittamiinsa 10-100 ensimmäiseen sanaan. On siis tärkeää miettiä viestin tulokulmaa, jotta se saadaan uppoamaan haluttuun kohdeyleisöön. On aivan erityisen tärkeää, että viestin vastaanottaja on valmis vastaanottamaan lähetetyn viestin.

Millasta tekstiä copy on?

Kuten jo edellä todettiinkin, niin copyn tavoitteena on houkutella asiakas tekemään toivotulla tavalla. Tyyliltään copyn tekstissä korostuu ratkaisukeskeisyys sekä myyntiin tähtäävyys. Jos copy on onnistunut, ovat tulokset nähtävillä konversioiden kasvamisena, mikä saattaa tarkoittaa esimerkiksi kasvanutta myyntiä. Jos copya verrataan perinteisen sisällöntuotannon tyyliin, niin voidaan sanoa, että jälkimmäisen tyyli on perinteisesti toteava, kertova tai informoiva. Sisällöntuotannon tulokset saattavat näkyvä esimerkiksi sivustoliikenteen kasvuna. Erityisen tärkeää nykyisessä copyn ja sisällöntuottamisessa on se, että ne suunnitellaan mahdollisimman mobiiliystävällisiksi, käyttäähän moni netin käyttäjä sivustoja nimenomaan mobiililaitteilla.

Copywritingissa kaiken a ja o on kohderyhmän tuntemus

Copywriterin on erittäin tärkeää tuntea kohderyhmänsä, muutoin myynti vaikeutuu ja myyntejä tulee lähinnä tuurilla. On siis tärkeää selvittää kohderyhmän halut, tarpeet, unelmat sekä ongelmat. Hyvä copy perustuukin aina kohderyhmästä saatuun ja kerättyyn dataan sekä tietoon.

Copywritingia voidaan kuvailla myös ihmisten manipuloinniksi, onhan sen tavoitteena saada asiakkaat tekemään juuri niin kuin copywriter toivoo. Mutta vaikka copywritingia voidaankin kuvailla tietynlaiseksi manipuloinniksi, on erittäin tärkeää, että copya kirjoitetaan rehellisesti. Epärehellinen mainonta nimittäin torppaa yrityksen toiminnan heti alkuunsa ja sana epärehellisyydestä leviää kulovalkean tavoin. Hyvä copywriter ei koskaan valehtele itselleen eikä asiakkailleen, vaan pyrkii valitsemaan copyyn sellaisen näkökulman, joka on totta, mutta silti kiinnostava ja joka saa asiakkaat kiinnostumaan tuotteista tai palveluista.

Mistä löydät copy-tekstejä – entä sisällöntuotantoon liittyviä tekstejä?

Copy-tekstejä löydät esimerkiksi laskeutumissivuilta ja mainoksista. Myös monet palveluiden sekä tuotteiden myyntisivut vilisevät copya. Sisällöntuotantoa sen sijaan löytyy esimerkiksi blogeista ja oppaista. Erilaiset artikkelit ja tiedotteet ovat sisällöntuotantoa puhtaimmillaan. Myös erilaiset uutiskirjeet sekä verkkolehdet ovat sisällöntuotannolle ominaisia julkaisuja.